דיני עבודה

המציאות החדשה שנוצרה מחייבת כל עובד וכל מעביד לקבל ייעוץ משפטי מקצועי – כדי להכיר את הזכויות הרבות מצד אחד ולצלוח סכסוכים ותביעות מהצד השני.
 

ייצוג מעסיקים

 

החקיקה הסבוכה בעולם יחסי העבודה מקשה על המעביד לדעת כיצד עליו להתנהל מול העובד. כפועל יוצא עלול המעביד להפר את זכויות העובד מבלי שהיה אפילו מודע לכך – ולהיות חשוף לתביעות בעלות השלכות כספיות ואף פליליות.

 

לשם המחשה, מתוך רצון לייעל את אכיפתם של דיני העבודה נולד החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, המעגן לצד עיצומים כספיים, סנקציות אישיות כלפי המעביד – אזרחיות ופליליות, במקרה של הפרת דיני עבודה. מכאן החשיבות הרבה בקבלת ליווי משפטי שוטף, שיסייע לך המעביד למנוע מראש תביעות ולפתור סכסוכי עבודה אליהם כבר נקלעת.

 

ייצוג עובדים

 

המחוקק בישראל עושה מאמץ הולך וגובר להסדיר את יחסי העבודה ולהגן על זכויות העובד בחוקים חדשים ועדכון חוקים קיימים. למרות זאת, עובדים רבים מוותרים שלא ביודעין על הזכויות המגיעות להן עפ"י חוק.

 

משרדינו מלווה מיום היווסדו עובדים ומעבידים, הזקוקים לליווי משפטי מקיף בתחום דיני העבודה על שלל רבדיו:
 

  • הסכמי עבודה

  • יחסי עבודה, לרבות בנית נוהלי קבלה לעבודה וסיום יחסי עבודה.

  • סכסוכי עבודה

  • הטמעת הוראות החוק למעסיק מעל 10 עובדים, כגון בנושא העסקת עובדי קבלן והטרדות מיניות, ועוד.