תובענות ייצוגיות 

 

בשנים האחרונות חלה עלייה תלולה בכמות התובענות הייצוגיות המוגשות לפתחם של בתי המשפט. למרות חשיבותן הרבה, לעיתים הגשת תובענה ייצוגית יכולה להסב הפסדים כבדים. כך למשל צמד מתכנתים שהחליט בשנת 2007 להגיש תביעה ייצוגית כנגד עשרות אתרי מכירות פומביות בטענה להטעיה, נדחה על הסף וחויב לשלם לנתבעים סכום כולל של 950 אלף שקל. מה ניתן ללמוד מכך?

 

סוף תובענה במחשבה תחילה

 

הגידול הניכר בהגשת תביעות ייצוגיות גרם לבית המשפט להשית את הוצאות המשפט על התובע הייצוגי במקרה שבקשתו נדחתה, כדי למנוע הגשת תביעות בלתי מבוססות. לכך יש להוסיף את המגמה הגוברת לדחיית תובענות ייצוגיות, ולהגיע למסקנה המתבקשת: לפני שמגישים תובענה ייצוגית, יש לבצע בחינה מדוקדקת של סיכוייה.

 

כאן אנחנו נכנסים לתמונה

 

משרדינו מתמחה בהגשת תביעות ייצוגיות כנגד גופים פיננסיים וגופים עסקיים גדולים כגון חברות דלק ומוסדות.

 

אנו במשרד עו"ד ויור-ליברובסקי מאמינים בחשיבותן הרבה של תובענות ייצוגיות, שממלאות תפקיד חשוב באיזון יחסי הכוחות הבלתי שוויוניים בין הצרכן לבין חברות הענק. אנחנו גם מודעים לפיתוי הרב סביב הגמול המוגדל שמוסמך בית המשפט להעניק לאדם התובע בשם קבוצה של אנשים. אך לפני הכול חובתנו היא ליידע אתכם בסיכויי התביעה לפני שתנקטו בפעולה.

 

לשם כך אנחנו מבצעים בחינה מדוקדקת של הנסיבות, תוך אבחנה בין עיקר לטפל, שבסיומה נספק אבחנה אמינה המבוססת על חוות דעתם של עורכי דין מובילים כל אחד בתחומו. כזו שתפרוס בפניכם את כל התרחישים האפשריים, בלי להבטיח הרים וגבעות שאינם מעוגנים בעובדות.